Makaleler – Sözel Bildiri

Katıldığım Kongreler – Sempozyumlar

 • 2007 – Merkezi Sinir Sistemi Akademisi
 • 2008 – Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumu
 • 2008 – 17. Anadolu Psikiyatri Günleri
 • 2008 – Psikofarmoloji Tedavi Güncellemesi
 • 2009 – Gazi Günleri Kongresi
 • 2010 – Türkiye Psikofarmoloji Tedavi Güncellemesi
 • 2010 – CETAD 8. Ulusal Kongresi
 • 2011 – 4. Ulusal Psikofarmoloji Kongresi

Sözel Bildiri ve Sunumlar

 • 2010 – CETAD 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Gebelikten Korunma Amacıyla Bir Aile Planlaması Merkezine Başvuran Kadınlarda Cinsel Sorunların Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler ( Moderatör : Prof. Dr. Aziz Yaşan )
 • 2019 – Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği, Tükenmişlik Sendromu Eğitim Sunumu

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Kalıcı ve Geçici Ostomi Yapılmış Kişilerde Yaşam Kalitesinde Değişimi Depresyon ve Anksiyete, Yasan A , Önal S , Gedik E , Girgin S , Anadolu Psikiyatri Derneği – Anatolian Journal Of Psychiatry , 9 , 162 – 168 ( 2008 )
 • Bir Terörist Saldırı Sonrasında Tramva Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri, Eşsizoğlu A , Yasan A , Bülbül İ , Önal S , Yıldırım E.A , Aker T , Türk Psikiyatri Dergisi 20 ( 2) , 118 – 126, ( 2009 )
 • Quality of life, depression and anxiety in young male patients with silicoss due to denim sandblasting, Yıldız T , Eşsizoğlu A , Önal S , Ateş G , Akyıldız T , Yasan A , Akgül Ö , Çımrın A.H , Tüberküloz ve Toraks Dergisi 59 ( 2 ) : 120 – 125 ( 2011 )